Προϋπολογισμός 2020 Δ.Η.Π. Νάουσας- Οικονομική Επιτροπή

Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

 Εισήγηση οικονομικού τμήματος του σχεδίου Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων

του Δήμου Ηρωϊκής Πόλεως Νάουσας έτους 2020 καιι υποβολή του με την εισηγική του (αιτιολογική) έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Διαβάστε την ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2020     ,

τον  Προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων και

την Εισηγητική-Έκθεση