Εφημερίες Φαρμακείων Αλεξάνδρειας Ιούλιος 2019

Ωράριο Φαρμακείων: Δευτέρα, Τετάρτη: 08:00 – 14:30 Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 08:00-13:30 & 17:30 – 21:00
15 Ιουλίου ως 15 Αυγούστου ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 08:00 – 16:00

Εφημερίες Φαρμακείων Βέροιας Ιούλιος 2019

Εφημερίες Φαρμακείων Νάουσας Ιούλιος 2019

Ωράριο Φαρμακείων: Δευτέρα, Τετάρτη: 08:00 – 14:30 Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 08:00-13:30 & 17:30-21:00
15 Ιουλίου ως 15 Αυγούστου ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 08:00 – 16:00

Πηγή: Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας