‘Οροι χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

Όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό τόπο emvolos.gr συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του με τρόπο που δεν αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία και συμφωνείτε ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, παρακαλούμε να μην εισέλθετε και να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου.

Τυχόν περιήγηση ή και χρήση των υπηρεσιών αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά και αποδέχεστε τους παρόντες όρους ρητά και ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.

Όροι χρήσης

Με επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.

Γενικά
Η χρήση/πρόσβαση στον παρόν διαδικτυακό τόπο emvolos.gr (στο εξής «Έμβολος») είναι δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωση ή επιβάρυνση για τον επισκέπτη/χρήστη. Διέπεται όμως από τους παρακάτω όρους χρήσης. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του emvolos.gr. Η περιήγηση στις ιστοσελίδες του emvolos.gr συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων αυτών. Ο Έμβολος διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ή τροποποίησης των όρων χρήσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι επισκέπτες παρακαλούνται να ελέγχουν τους όρους χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση των ιστοσελίδων συνεπάγεται ότι αποδέχονται τις τυχόν αλλαγές.

Ιδιοκτησία και πνευματικά δικαιώματα (copyright)
Το περιεχόμενο (κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο κλπ) των ιστοσελίδων του Έμβολος εκτός όσων σαφώς προκύπτει ότι κάτοχοι τους είναι τρίτοι, αποτελούν ιδιοκτησία του Έμβολος (emvolos.gr) και των συνεργατών του και διατίθενται στους επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου για αυστηρά προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό ή άλλο) μερική ή ολική αναπαραγωγή τους χωρίς την προηγούμενη άδεια του ιδιοκτήτη του Έμβολος ή του κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων. Το περιεχόμενο και κάθε δικαίωμα και ωφέλεια των δεδομένων αυτών ανήκουν στον Έμβολο ή/και στους αναγραφόμενους συνεργάτες.

Τα κείμενα (άρθρα – απόψεις) συνεργατών που δημοσιεύει ο Έμβολος αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και περιουσία των δημιουργών τους οι οποίοι παραχώρησαν στον διαδικτυακό τόπο emvolos.gr το δικαίωμα δημοσίευσης. Τα κείμενα απηχούν σε κάθε περίπτωση προσωπικές απόψεις και είναι σύμφωνα με τον νόμο «προϊόντα της διάνοιας» προστατευόμενα από τις νομοθετικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο emvolos.gr διασφαλίζει ότι λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις Νόμου 4624/2019 και του Νόμου 2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του Νόμου 3471/2006 περί «Προστασίας προσωπικών Δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες». Σε κάθε περίπτωση, βεβαιώνεται  ότι τυχόν συλλογή, επεξεργασία ή/και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών γίνεται σύμφωνα με το νόμο και μόνον κατόπιν ρητής ειδικής συναίνεσης και αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς και στο μέτρο που απαιτείται για τη λειτουργία του Έμβολου.

Βεβαιώνεται ότι ο Έμβολος δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία για χρήση μη ειδικά εξουσιοδοτημένη, ούτε να αποστείλει ή γνωστοποιήσει σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μη συνδεδεμένους με την Εταιρεία τα εν λόγω στοιχεία χωρίς τη δική ρητή και ειδική συναίνεση προς τούτο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η γνωστοποίηση είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον νόμο.

Ανήλικοι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην emvolos.gr αποκλειστικά και μόνο με τη συγκατάθεση και υπό την επίβλεψη των γονέων ή των κηδεμόνων τους, χωρίς να έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους, θα διαγράφονται άμεσα οι σχετικές πληροφορίες δεδομένης της πρότερης ενημέρωσής του Έμβολου, καθώς δε δύναται να το γνωρίζει αν δεν ενημερωθεί σχετικά.

Αποκλεισμός ευθύνης

Τα άρθρα και δημοσιεύματα του διαδικτυακού τόπου Έμβολος, έχουν συμβουλευτικό και ενημερωτικό σκοπό και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση υπόδειξη προς ενέργεια. Ο Έμβολος δεν φέρει ευθύνη για τα κείμενα που υπογράφουν οι συντάκτες για τα οποία φέρουν την αποκλειστική ευθύνη. Ο Έμβολος χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών που παρέχει. Ο Έμβολος δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε μορφή ζημιάς υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων ή τρίτος, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.

Ο Έμβολος δεν εγγυάται ότι τα άρθρα, οι σελίδες, και το περιεχόμενο του θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα.

Ο Έμβολος δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω συνδέσμων (hyperlinks) και διαφημιστικών banner. Ο Έμβολος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα ή την εγκυρότητα αυτών των διαδικτυακών τόπων και ο επισκέπτης/ χρήστης επιλέγει να τους επισκεφθεί με δική του ευθύνη.

Ο Έμβολος περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο. Ο Έμβολος δεν ευθύνεται σε καμιά περίπτωση για τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού ή για οποιαδήποτε επικοινωνία ή συναλλαγή μπορεί να προκύψει.

Σε κάθε περίπτωση, που από αβλεψία και εκ παραδρομής, θίγεται κάποιος πολίτης ή ομάδα ατόμων, θίγονται συμφέροντα σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, ή παραβιάζονται νόμοι για τα πνευματικά δικαιώματα ή τα προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας με email στο admin@emvolos.gr