Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Νάουσας στο πλαίσιο εργασιών της ΔΕΔΔΗΕ

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού,

κατά τη διάρκεια εργασιών αντικατάστασης φθαρμένων στύλων ηλεκτροδότησης της ΔΕΔΔΗΕ, στην οδό Χρ. Πετρίδη από την συμβολή της με την οδό Βενιζέλου έως την συμβολή της με την οδό Ζαφειράκη, στην πόλη της Νάουσας Ημαθίας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Την Κυριακή 24-05-2020, κατά τις ώρες 07:30΄έως 15:30΄:
Α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων:
1. στην οδό Χρ. Πετρίδη από την συμβολή της με την οδό Μπιγκάνου έως την συμβολή
της με την οδό Χατζημαλούση, στον κλάδο κυκλοφορίας από την οδό Ελ. Βενιζέλου
προς την οδό Χατζημαλούση.
2. στην οδό Χατζηχειμώνα από την συμβολή της με την οδό Χρ. Πετρίδη έως την
συμβολή της με την οδό Στ. Δραγούμη.
Β. Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης, παντός είδους οχήματος και όπου
αυτή επιτρέπεται, στην οδό Χρ. Πετρίδη από την συμβολή της με την οδό Ελ .Βενιζέλου έως
την συμβολή της με την οδό Χατζημαλούση, στον κλάδο κυκλοφορίας από την οδό Ελ.
Βενιζέλου προς την οδό Χατζημαλούση
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Βέροια, 22 Μαΐου 2020
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Υπ. Αρίθμ. 29/2020

   Άρθρο 2ο

Α. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παρακείμενους οδούς.
Β. Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής
μεταφοράς.
Γ. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του
έργου, με ευθύνη της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Ηρωικής Πόλεως Νάουσας και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που
θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, βασισμένα στην
ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων.
Δ. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής
Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε
περίπτωση επείγουσας ανάγκης και μόνο κατόπιν ενημέρωσης των επικεφαλής των
αστυνομικών μέτρων.

Διαβάστε όλες τις Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Νάουσας