ΛΟΝΑΠ “Το Ρουμλούκι”: Πρόσκληση για την εκδήλωση απελευθέρωσης της Αλεξάνδρειας