Συνεδρίαση Κοινότητας Νάουσας την Παρασκευή 8 Νοέμβρη

Η  Κοινότητα Νάουσας θα συνεδριάσει την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου και ώρα 20:00 στο Κέντρο Πληροφόρησης Επισκεπτών, για τα ακόλουθα θέματα:

-προτάσεις για τις γιορτές των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς,

-μεταφορά θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Ζαφειράκη,

-έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.