Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κλειδί Ημαθίας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2. Την υπ’ αριθ. 15274 από 01-08-2023 έγγραφο της Τ.Κ. Κλειδίου, μετά της συνημμένης
εγκεκριμένης μελέτης.
3. Την υπ’ αριθ. 4847/23/1562841 από 08-08-2023 αναφορά – πρόταση Α.Τ. Αλεξάνδρειας,
με την οποία συνηγορεί με την έκδοση της παρούσης,
και
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια
εκδηλώσεων,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, στην Κεντρική Οδό της
Τ.Κ. Κλειδίου, από τη συμβολή της με ανώνυμη οδό (Ο.Τ. 23, αρ. οικ. 128) έως τη συμβολή
της με έτερη ανώνυμη οδό (Ο.Τ. 66, αρ. οικ. 252), καθώς και στις κάθετες προς αυτήν,
σύμφωνα με α/α 2 σχετική.
Β. Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης όπου αυτή επιτρέπεται, παντός είδους
οχημάτων, στην Κεντρική Οδό της Τ.Κ. Κλειδίου, από τη συμβολή της με ανώνυμη οδό (
Ο.Τ. 23, αρ. οικ. 128) έως τη συμβολή της με έτερη ανώνυμη οδό (Ο.Τ. 66, αρ. οικ. 252),
σύμφωνα με α/α 2 σχετική.
Γ. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από 13-08-2023 έως και 15-08-
2023, κατά τις ώρες 17:00΄ έως 05:00΄ της επόμενης, έκαστη ημέρα.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ_639Ζ46ΜΤΛΒ-ΟΧΔ

Προηγούμενο άρθροΣτηρίζει Ζέρβα και Παχατουρίδη σε Θεσσαλονίκη και Περιστέρι το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ
Επόμενο άρθροΧαλκιδική: «Αλόγιστη τουριστικοποίηση και καταστροφή της φύσης» – SOS εκπέμπουν οι κάτοικοι της Νικήτης για τις παραλίες