Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Αλεξάνδρειας

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Αλεξάνδρειας, στο πλαίσιο
εργασιών ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακού δικτύου οπτικών ινών.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις άρθρου 52§2 Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις άρθρου 7 του Ν.4463/2017 “Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών” και Ν.4070/2012 (παράρτημα Χ).

3. Την υπ’ αριθμόν 11776 από 01-07-2022 Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας.

4. Το υπ’ αριθμόν 16528 από 13-09-2022 έγγραφο της Δ.Τ.Υ./Δήμου Αλεξάνδρειας.

5. Την από 08/2022 Τεχνική Μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  με τα προσηρτημένα σε αυτήν σκαριφήματα και σχέδια του Μελετητή – Συγκοινωνιολόγου ΠΡΟΪΟΥ Αποστόλου, η οποία θεωρήθηκε & εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας.

6. Το υπ’ αριθμόν 223 από 01/08/2022 έγγραφο του «ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας Α.Ε.».

7. Την υπ’ αριθ. 2502/2/1022-α΄ από 08-10-2022 Απόφαση Υπηρεσίας μας.

8. Την υπ’ αριθμό 4847/23/636680 από 29-03-2023 Αναφορά – Πρόταση Α.Τ. Αλεξάνδρειας, με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,

και

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακού δικτύου οπτικών ινών της εταιρείας «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» στην πόλη της Αλεξάνδρειας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1ο

Από τη Δευτέρα 03-04-2023 έως την Παρασκευή 07-04-2023:

Α. Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομένον κάθε φορά ρεύμα κυκλοφορίας, λόγω αποκλεισμού του έτερου, με τη βοήθεια σηματωρών, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και την κατάλληλη προειδοποιητική σήμανση, στις κάτωθι οδούς και διασταυρώσεις:

1. Στη διασταύρωση των οδών Νικ. Πλαστήρα και Εθν. Αντίστασης.

2. Στη διασταύρωση των οδών Εθν. Αντίστασης και Ευαγγελά Νικολάου.

4. Στην οδό Ευαγγελά Νικολάου από τη συμβολή της με την Εθν. Αντίστασης έως και την συμβολή της με την Ταγμ. Γεωργούλη.

5. Στη διασταύρωση των οδών Μακεδονομάχων και Εθν. Αντίστασης.

Β. Τη στένωση λωρίδας κυκλοφορίας και την κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομένον ρεύμα κυκλοφορίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και την κατάλληλη προειδοποιητική σήμανση, στην κάτωθι οδό μονής κυκλοφορίας και διασταυρώσεις:

1. Ταγμ. Γεωργούλη, από την συμβολή της με την οδό Ευαγγελά Νικολάου έως και την συμβολή της με την οδό Μακεδονομάχων,

2. Στη διασταύρωση των οδών Ευαγγελά Νικολάου και Ταγμ. Γεωργούλη.

3. Στη διασταύρωση των οδών Ταγμ. Γεωργούλη και Μακεδονομάχων.

Γ. Τη στένωση λωρίδας κυκλοφορίας και την κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομένον ρεύμα κυκλοφορίας αμφίδρομα, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και την κατάλληλη προειδοποιητική σήμανση, στις κάτωθι οδούς διπλής κυκλοφορίας:

1. Εθν. Αντίστασης, από τη συμβολή της με την Νικ. Πλαστήρα έως και την συμβολή της με την Ευαγγελά Νικολάου.

2. Μακεδονομάχων, από τη συμβολή της με την Ταγμ. Γεωργούλη έως και την συμβολή της με την Εθν. Αντίστασης.

3. Μακεδονομάχων, από τη συμβολή της με την Εθν. Αντίστασης έως και την συμβολή της με την Π. Μελά.

Δ. Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, παντός είδους οχημάτων, στις ανωτέρω οδούς, στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών καθώς και στην απέναντι πλευρά των ανωτέρω οδών σε περίπτωση στενότητας του οδοστρώματος, κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση

Προηγούμενο άρθροΔιαμαντής Γκολιδάκης: Στις 21 Μαΐου αποφασίζουμε ότι δεν θα γυρίσουμε ποτέ πίσω
Επόμενο άρθροΓια τη συνάντηση των Δ.Σ. των 2 ΣΕΠΕ Ημαθίας με τους Συμβούλους-Αξιολογητές