Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Επ.Ο. Μακροχωρίου- Ειρηνούπολης

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας 

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια
εργασιών συντήρησης της διώρυγας 4Δγ, στην Επ.Ο. Μακροχωρίου-Ειρηνούπολης, στο ύψος
του με αριθμ. 146 αγροτεμαχίου (περίπου 2 χιλιόμετρα από την συμβολή της με την Π.Ε.Ο.
Βέροιας-Θεσααλονίκης).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μακροχώρι, με τη
χρήση σήμανσης προειδοποίησης για αποκλεισμό της λωρίδας κυκλοφορίας και χρήση
κώνων, προκειμένου στο σημείο που θα τοποθετηθεί η βαρέλα σκυροδέματος, να
εκτρέπεται η κυκλοφορία στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, την Πέμπτη 13-08-2020, κατά τις ώρες 09:00΄ έως 13:00΄.

Επιπρόσθετα θα τοποθετηθούν και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας σημαιοφόροι, με ταυτόχρονη τοποθέτηση σήμανσης και απαιτούμενων πινακίδων στον ρεύμα κυκλοφορίας προς Ειρηνούπολη και οριοθέτηση του φορτηγού οχήματος (βαρέλα σκυροδέματος) περιμετρικά με κώνους προκειμένου η κυκλοφορία να διεξάγεται εναλλάξ στο ανωτέρω σημείο.

Άρθρο 2ο

Α. Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής
μεταφοράς.
Β. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον εκτελούντα τις
εργασίες, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας και η
εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι
σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011
(ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Διαβάστε όλες τις ρυθμίσεις εδώ