Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας

Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 Ν.2696/99 “περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Υπ’ αριθ. 45704 από 28-03-2023 Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Τμ. Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Κεντρικής Μακεδονίας, με τις εγκεκριμένες μελέτες.
3. Υπ’ αριθ. Φ 2.6.6/34/οικ260853 (944) από 11-04-2024 έγγραφο της Υποδ/νσης Τεχν.
Έργων της Π.Ε. Ημαθίας/ Τμ. Συγκ. Έργων.
4. Υπ’ αριθ. 4847/24/756516 από 12-04-2024 Αναφορά- Πρόταση του A.Τ. Αλεξάνδρειας με
την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,
ΚΑΙ
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής δένδρων και κλαδιών επί της Ε.Ο. 4 Θεσσαλονίκης – Κοζάνης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Α. Τη στένωση της λωρίδας κυκλοφορίας και την κυκλοφορία των οχημάτων από το
εναπομείναν ρεύμα κυκλοφορίας, επί της Ε.Ο. Αλεξάνδρειας– Καστανιάς- όρια Ν.Κοζάνης και συγκεκριμένα από τη γέφυρα Τ66 στη Χ.Θ. 20+000 μέχρι Δ.Κ. Βρυσακίου Δήμου Αλεξάνδρειας Χ.Θ. 3+500 με αρχή χιλιομέτρησης την Αλεξάνδρεια, και στις δυο κατευθύνσεις.
Β. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν τμηματικά από την Δευτέρα 15-04-2024 έως και την Παρασκευή 19-04-2024, κατά τις ώρες από 07:30΄ έως την δύση του ηλίου, εκάστης ημέρας.

Άρθρο 2ο

Α. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με το Τυπικό Σχέδιο 2.1.1., βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
Β. Η εργοταξιακή σήμανση θα εφαρμόζεται κυλιόμενα κατά μήκος κάθε θέσης επέμβασης, με
μέγιστο κάθε φορά μήκος εργοταξιακής ζώνης 50 μέτρων.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ_6ΛΜΖ46ΜΤΛΒ-ΖΩΑ

Προηγούμενο άρθροΗ Στέλλα Γεωργιάδου τώρα μας…τραγουδάει το απόλυτο Hit – “ΜΟΝΟ ΜΑΖΙ ΣΟΥ”
Επόμενο άρθροΠρόσκληση σε ημερίδα του 1ου ΓΕΛ Βέροιας