Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Κοινότητα Λευκαδίων

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2. Το υπ’ αριθ. 182 από 18-04-2024 έγγραφο «ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ Α.Ε.».
3. Το υπ’ αριθ. 11987 από 16-04-2024 έγγραφο Δ.Τ.Υ./Δήμου Νάουσας, με τη συνημμένη
εγκεκριμένη μελέτη.
4. Την υπ’ αριθ. 4843/24/811098 από 19-04-2024 αναφορά – πρόταση Α.Τ. Νάουσας με
την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,
και
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, στην
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη
διάρκεια εργασιών ασφαλτόστρωσης,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, της στάσης και στάθμευσης, όπου αυτή
επιτρέπεται, παντός είδους οχημάτων στην οδό Εθνικής Αμύνης, από την συμβολή της με
την οδό Πεύκων έως την συμβολή της με την οδό Ξηροκρήνης, από την 07:00΄ ώρα της
22-04-2024 έως την 19:00΄ ώρα της 23-04-2024.

Άρθρο 2ο

Α. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας στην
παραπάνω οδό θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών. Τα μέτρα που θα λαμβάνονται
θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης.
Β. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής
Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα έκτακτης ανάγκης, η
διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό
απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες.
Γ. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του
έργου με μέριμνα, εποπτεία και επίβλεψη της Δ.Τ.Υ./Δήμου Η.Π. Νάουσας και η
εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι
σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011
(ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ_9Κ8Φ46ΜΤΛΒ-Ν3Ω

Προηγούμενο άρθροΣυνέντευξη του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο»
Επόμενο άρθροΧαιρετισμός του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη σε συγκέντρωση πολιτών στον Άγιο Δημήτριο