Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Εγνατίας Οδού, στο πλαίσιο εργασιών κοπής ζιζανίων, θάμνων και μικρών δένδρων, στο τμήμα Α/Κ Πολυμύλου έως Α/Κ Κλειδίου και αντίστροφα

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Εγνατίας Οδού, στο πλαίσιο εργασιών
κοπής ζιζανίων, θάμνων και μικρών δένδρων, στο τμήμα Α/Κ Πολυμύλου έως Α/Κ
Κλειδίου και αντίστροφα.

Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 §2 Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Το υπ’ αριθ. 00163/EOWEST/6060B/ΑΞ από 04/04/2024 έγγραφο της κοινοπραξίας
«ΤΕΡΝΑ Α.Ε.-ΙΝΤΡΑΚΑΤ», με την εγκεκριμένη μελέτη,
3. Το υπ’ αριθ. 135204 από 11/04/2024 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»,
4. Την υπ’ αριθ. 4842/24/754389 από 12-04-2024 Αναφορά – Πρόταση Τ.Τ. Βέροιας, με
την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης
και
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τις εργασίες
κοπής ζιζανίων, θάμνων και μικρών δένδρων, επί της Εγνατίας Οδού

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Τον κατά περίπτωση αποκλεισμό, της δεξιάς ή της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας και
στους δύο κλάδους κυκλοφορίας του τμήματος από Α/Κ Πολυμύλου έως Α/Κ Κλειδίου της
Εγνατίας Οδού.
Άρθρο 2ο
Α. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν το χρονικό διάστημα από 15-04-
2024 έως και 13-12-2024 και από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου.
Β. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, η εργοταξιακή σήμανση καθώς και τα
μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την ανωτέρω με α/α 2
εγκεκριμένη μελέτη, βασισμένα στις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων
Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την απόφαση του
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ΔΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ Β905/20-05-2011), για
κινητά εργοτάξια μικρής διάρκειας επί αυτοκινητόδρομων.
Γ. Η εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετείται, έκαστη ημέρα πραγματοποίησης των εργασιών,
πριν την έναρξη αυτών και σε κάθε περίπτωση μετά από την ανατολή του ηλίου και θα
απομακρύνεται μετά το πέρας των εργασιών και σε κάθε περίπτωση έως την δύση του ηλίου,
από την ανάδοχο εταιρεία του έργου «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.-ΙΝΤΡΑΚΑΤ», με μέριμνα και υπό την ιδίου και αντίστροφα

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ_62ΖΜ46ΜΤΛΒ-Υ9Χ

Προηγούμενο άρθροΝίκος Ανδρουλάκης: «Καμία σταθερότητα δεν κρίνεται την 9η Ιουνίου, αλλά κρίνεται αν θα μπει φραγμός σε όλα αυτά που δυσκολεύουν τη ζωή μας»
Επόμενο άρθροΛευτέρης Αυγενάκης στο ραδιοφωνικό σταθμό «Θέμα Κρήτης» -«Να αποδείξουν τώρα τα άλλα κόμματα της Ευρωβουλής αν στηρίζουν ή όχι τους Έλληνες αγρότες