Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στα πλαίσια έκτακτων εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος, στη Μελίκη Ημαθίας επί της οδού Αλεξανδρείας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια
εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος, λόγω φθορών και καθίζησης, στη Μελίκη Ημαθίας,
σε τμήμα της οδού Αλεξανδρείας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, της στάσης και της στάθμευσης παντός είδους οχημάτων, επί της οδού Αλεξανδρείας, από τη συμβολή της με την οδό Κολοκοτρώνη έως τη
συμβολή της με την ανώνυμη τοπικό οδό (πριν τη συμβολή της με την οδό Τσιπροπούλου), η οποία χωροθετείται μεταξύ των Ο.Τ. 5 και Ο.Τ. 6, σύμφωνα με ανωτέρω α/α 5 σχετική.

Aρθρο 2ο

Α. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από την 07:00 ́ ώρα της Τετάρτης
16-06-2021 έως την 18:00 ́ ώρα της Παρασκευής 18-06-2021.

Β. Ανωτέρω εργασίες θα ξεκινούν από την ανατολή του ηλίου και θα ολοκληρώνονται
πριν τη δύση του ηλίου έκαστης ημέρας, πλην των ημερών που επικρατούν επικίνδυνες,
για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη κ.τ.λ.)

Γ. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων
θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς.

Δ. Η εργοταξιακή σήμανση που θα χρησιμοποιηθεί, θα τοποθετηθεί πριν την έναρξη των
εργασιών, θα παραμένει κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά το τέλος του ωραρίου των
εργασιών, και θα απομακρυνθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και η οδός θα αποδοθεί
πλήρως στην κυκλοφορία απόλυτα καθαρή από φερτές ύλες και ασφαλής για την κυκλοφορία των οχημάτων.

Ε. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τη
συνημμένη με α/α 5 εγκεκριμένη μελέτη από τον εκτελούντα τις εργασίες, με μέριμνα και
ευθύνη του αναδόχου και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας. Η
ανωτέρω σήμανση καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμοστούν, είναι βασισμένα στις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ Β ́ 905/ 20-05-2011).

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση εδώ.

Προηγούμενο άρθροEurobank: Νέες διακρίσεις για τις υπηρεσίες Securities Services
Επόμενο άρθροΚ. Σκανδαλίδης: “Μία κοινωνική, παραγωγική, πολιτική και ιδεολογική αντι-μεταρρύθμιση”