Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην πόλη της Βέροιας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την από 07-06-2021 αίτηση κ. ΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗ Αλέξανδρου.

3. Το υπ’ αριθ. 10355 από 07-06-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Υ./ Δήμου Βέροιας.

4. Την υπ’ αριθ. 4842/21/1155515 από 07-06-2021 αναφορά – πρόταση Τ.Τ. Βέροιας με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσας

και

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την διάρκεια εργασιών εκφόρτωσης οικοδομικών υλικών,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, πάσης φύσεως οχημάτων, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου , από την συμβολή της με την οδό Παύλου Μελά έως την συμβολή της με την οδό Ανοίξεως.

Άρθρο 2ο

Α. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν την Τρίτη 08-06-2021 και κατά τις ώρες 08:00 ́με 13:00 ́.

Β. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας στην παραπάνω οδό, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς.

Γ. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα εκτάκτου ανάγκης, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες.

Δ. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από την αιτούντα, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β ́ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Ε. Σε περίπτωση που απαιτηθεί να μετακινηθεί όχημα το οποίο είναι ήδη σταθμευμένο στο τμήμα της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου που θα εφαρμοσθούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ή από παρόδια ιδιοκτησία και η κίνησή τους δεν είναι δυνατή λόγω των εργασιών εκφόρτωσης, ο οδηγός του οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί για τις εν λόγω εργασίες θα προβεί στην άμεση μετακίνηση αυτού προκειμένου να πραγματοποιείται ανεμπόδιστα η κίνηση των σταθμευμένων οχημάτων.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

Προηγούμενο άρθροΑναβολή της αυριανής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας – Μετατίθεται για την Δευτέρα 14/6/2021 και ώρα 6 το απόγευμα.
Επόμενο άρθροΔήλωση του Εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας κ. Τάσου Γαϊτάνη