Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Μητροπόλεως, στην πόλη της Βέροιας

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Βέροιας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το από 04-04-2024 αίτημα της εταιρείας «EDIL HELLAS» με το επισυναπτόμενο σχέδιο
και τεχνική έκθεση κυκλοφοριακής μελέτης.
3. Την από 06-02-2024 συναίνεση της (μέσω email) Α.Ε. Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Βέροιας.
4. Το υπ’ αριθμ. 18778 από 10-4-2024 έγγραφο του Δήμου Βέροιας – Δ.Τ.Υ/ΤΜΗΜΑ
Σ.Κ.Α.Μ. (άδεια διέλευσης βαρέων οχημάτων).
5. Το από 12-04-2024 συμπληρωματικό- διευκρινιστικό μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου του Τ.Τ. Βέροιας.
6. Την υπ’ αριθ. 4842/24/742649 από 10-04-2024 αναφορά – πρόταση Τ.Τ. Βέροιας με
την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσας.
7. Την υπ’ αριθ. 4842/24/760358 από 12-04-2024 συμπληρωματική αναφορά – πρόταση
Τ.Τ. Βέροιας.
και
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, στην
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη
διάρκεια εργασιών μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του Δήμου Βέροιας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων, στην οδό Μητροπόλεως,
από την συμβολή της με τη οδό Ελ.Βενιζέλου έως την συμβολή της με την οδό
Ζωγιοπούλου.
Β. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους βαρέων οχημάτων μέγιστου
επιτρεπόμενου βάρους άνω των 8 τόνων στην οδό Μητροπόλεως, από την συμβολή της με τη
οδό Μ.Μπότσαρη έως την συμβολή της με την οδό Ελ.Βενιζέλου.
Γ. Τον αποκλεισμό τμήματος του πεζοδρομίου και την απαγόρευση κίνησης των πεζών
στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν Δημαρχείου Βέροιας (οδός Μητροπόλεως από οδό Αγ. Δημητρίου
έως το ύψος σταθμού αυτοκινήτων- υπόγειο χώρο στάθμευσης Δημαρχείου Βέροιας) η
κίνηση των οποίων θα πραγματοποιείται από το απέναντι πεζοδρόμιο. Η απαγόρευση
κίνησης των πεζών καθώς και η ενημέρωσή τους θα γίνεται με σήμανση, σηματωρούς και
ευθύνη της αναδόχου εταιρείας.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ_9ΞΙΝ46ΜΤΛΒ-1ΒΕ

Προηγούμενο άρθροΠροσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια του 6ου Αγώνα Δρόμου 21 Μαθητών, στο Μακροχώρι Ημαθίας.
Επόμενο άρθροΥπΑΑΤ, Λευτέρης Αυγενάκης για ελέγχους: Δεν κάνω πίσω! Θα προστατεύσουμε τα ελληνικά προϊόντα