Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια του 6ου Αγώνα Δρόμου 21 Μαθητών, στο Μακροχώρι Ημαθίας.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μακροχώρι Ημαθίας.

Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α΄ Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696/99 “περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την προκήρυξη του αγώνα δρόμου με την ονομασία «6ος δρόμος 21 μαθητών».
3. Το υπ΄αριθμ. 14271 από 15-03-2024 έγγραφο Δήμου Βέροιας/ Τμ.Αθλητισμού.
4. Την από 27-03-2024 αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Μακροχωρίου ¨ΨΗΦΙΔΩΤΟ¨.
5. Το υπ’ αριθ. 18134 από 05-04-2024 έγγραφο Δήμου Βέροιας/ Δ.Τ.Υ..
6. Τη συναίνεση των εταιριών «ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ» και «ΑΣΤΙΚΌ ΚΤΕΛ ΗΜΑΘΙΑΣ».
7. Το υπ’ αριθμ. 113 από 02-04-2024 έγγραφο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μακροχωρίου
¨ΨΗΦΙΔΩΤΟ¨ με σύμφωνη γνώμη των προέδρων των Δ.Κ. Μακροχωρίου, Διαβατού και
Μέσης.
8. Την υπ’ αριθ. 4842/24/745499 από 11-04-2024 Αναφορά – πρόταση Τ.Τ. Βέροιας, με
την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,
και
Β΄ Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια του
6ου Αγώνα Δρόμου 21 Μαθητών στο Μακροχώρι Ημαθίας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, της στάσης και στάθμευσης όπου αυτή επιτρέπεται, παντός είδους οχημάτων, στις οδούς Βασ. Γεωργίου, Κοζάνης, Μακεδονομάχων, Καβάλας, Μ. Αλεξάνδρου, Κεντρική οδός Δ.Κ. Διαβατού, δημοτική οδό Διαβατού-Μέσης, ανώνυμη κεντρική οδό Μέσης, Δημοτική οδό Μέσης – Βέροιας, Ανώνυμη οδός από την συμβολή της με την Δημοτική οδό Μέσης – Βέροιας έως την συμβολή της με την οδό Δήμητρας, Ιωάννη Σωτηρίου καθώς και σε λοιπές ανώνυμες δημοτικές οδούς από όπου διέρχεται η κίνηση των διαγωνιζομένων σύμφωνα με το ακολουθητέο δρομολόγιο που αποτυπώνεται στην προκήρυξη του αγώνα, την Κυριακή 14-04-2024 και κατά τις ώρες 10:00΄ έως 13:00΄.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ_ΨΒΡ846ΜΤΛΒ-ΗΕΥ

Προηγούμενο άρθρο4οι Αγώνες Φιλίας: Μία μοναδική και ξεχωριστή εμπειρία για όλους με πολλές ευχάριστες εκπλήξεις!
Επόμενο άρθροΠροσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Μητροπόλεως, στην πόλη της Βέροιας