Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Βέροιας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την από 12-04-2024 αίτηση του κ. ΜΠΟΖΙΝΗ Αντώνιου.
3. Το υπ’ αριθ. 19156 από 12-04-2024 έγγραφο Δ.Τ.Υ./Δήμου Βέροιας.
4. Την υπ’ αριθ. 4842/24/771916 από 15-04-2024 αναφορά – πρόταση Τ.Τ. Βέροιας με
την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,
και
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, στην
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη
διάρκεια εργασιών μεταφοράς υαλοπίνακα,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων στην οδό Κεντρικής, από
την συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως την συμβολή της με την οδό Ζωγιοπούλου,
την Τετάρτη 17-04-2024 και κατά τις ώρες από 15:00΄ έως και 17:00΄.

Άρθρο 2ο

Α. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας στην
παραπάνω οδό θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών. Από τις κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς. Τα μέτρα που θα
λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης.
Β. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται:
 Το υπ’ αριθ. ΝΒΡ 8529 όχημα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ανωτέρω εργασία.
 Τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα έκτακτης ανάγκης, η διέλευση των οποίων θα
επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις
επικρατούσες συνθήκες.
Γ. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον αιτούντα και η
εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ_ΨΤΝΕ46ΜΤΛΒ-02Υ

Προηγούμενο άρθροΟμοσπονδία Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας: Άλλος ένας εργάτης έχασε τη ζωή του
Επόμενο άρθροΔ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας: Διακοπή νερού στο Ανατολικό τμήμα της Αλεξάνδρειας