Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής -(Παρασκευή 05.03.2021 -Δια περιφοράς, μέσω τηλεφώνου)

Προς:  Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  σύγκλησης  Οικονομικής Επιτροπής »

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου), τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την  05 /03/2021, ημέρα Παρασκευή  και  ώρα από  10 π .μ. έως  11 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

               

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       

1

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Γιαννούλη Ιωάννη  του Στεργίου

2

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Λοτσιόπουλο Γεώργιο του Νικολάου

3

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από την Μαυρίδης – Βαράγκας Ο.Ε.

4

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από την Αναπτυξιακή Αγίου Νικολάου Ο.Ε.

5

Διαγραφή ή η μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Μπόλα Αντώνιο του Πέτρου

6

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Κάππα Δημήτριο του Κων/νου

7

Ανάθεση ή μη των υπηρεσιών για την Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογής λογισμικού μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

8

Έγκριση ή μη Πρακτικού Δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής  έκτασης του αγροκτήματος Ζερβοχωρίου με αρ. τεμαχίου 191 (τμήματός του) του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας. 

9

Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προδιαγραφών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό  «Προμήθειας κουφωμάτων σχολικών κτιρίων Δήμου Η.Π. Νάουσας έτους 2020»

10

Έγκριση ή μη προμήθειας ανταλλακτικών για την αυτόματη ρομποτική σκούπα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Καραγιαννίδης Αντώνιος

Προηγούμενο άρθροΗ έγκυρη επιχειρηματική πληροφόρηση βοηθά αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις – Γράφει ο Χρήστος Παγώνης
Επόμενο άρθροΚέντρο Πολιτισμού της ΠΚΜ: “ΔιασκεδάΖΟΥΜΕ την Αποκριά”- “Σαν παράσταση” 04.03.2021