«Πρόσκληση  σύγκλησης  Οικονομικής Επιτροπής »

 

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την 06/12/2021             ημέρα  της εβδομάδος Δευτέρα   και  ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α), –  «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την με αριθμό 6947/24-09-2021 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει   καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  54ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1  

Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του χιονοδρομικού κέντρου «3-5 Πηγάδια», το οποίο βρίσκεται στο Όρος Βέρμιο, του Δήμου Νάουσας  για 23 χρόνια, με το σύστημα του ανοικτού  πλειοδοτικού διαγωνισμού με προφορικές προσφορές.

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Προηγούμενο άρθροΕπένδυση με κριτήρια ESG: Η ευκαιρία για τις ελληνικές επιχειρήσεις
Επόμενο άρθροΑστρονομία: Ανακαλύφθηκε «σιδερένιος», κοντινός, καυτός εξωπλανήτης μικρότερος από τη Γη με έτος που διαρκεί μόνο οκτώ ώρες