Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την    09-08-2022 ημέρα  της εβδομάδος Τρίτη   στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και  ώρα  12:00      για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

 

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα, την με αριθμό 380 αρ. πρωτ. 39456/15-06-2022 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών και την  KYA Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44590/29.07.2022 (ΦΕΚ 4088/30.07.2022 Β’)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  31ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1 Καθορισμός των όρων διακήρυξης με φανερή προφορική πλειοδοτική  δημοπρασία ,  εκμίσθωσης για 4ετή  δημοτικής  έκτασης    της Τοπικής Κοινότητας Χαρίεσσας,  για το  υπ’ αριθμόν 1063 υποτεμάχιο 1 ( 29.086,24 τ.μ. ),  και των όρων αυτής για μονοετή   καλλιέργεια
2 Καθορισμός των όρων διακήρυξης με φανερή προφορική πλειοδοτική  δημοπρασία,  εκμίσθωσης για 5 ( πέντε ) έτη δημοτικών  εκτάσεων της Τ.Κ. Μονοσπίτων του Δήμου Νάουσας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, και των όρων αυτής  για   καλλιέργεια μονοετών φυτών
3               Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020»

4              Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Συμπληρωματικής Σύμβασης Ήσσονος

Σημασίας για το έργο: ‘’ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020’’

5 Έγκριση ή μη Οικονομικής ενίσχυσης στον  Σύλλογο  «Λύκειο Ελληνίδων παράρτημα Νάουσας»
6 Έγκριση ή μη Οικονομικής ενίσχυσης στην  «Φιλαρμονική Εταιρία Νάουσας»
7 Έγκριση ή μη Οικονομικής ενίσχυσης στον  Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Α. Ζερβοχωρίου   «ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΝΙΑΤΑ»
8 Έγκριση ή μη Οικονομικής ενίσχυσης στον ΜΕΓΣΝ Κοπανού “Η Μίεζα”
9 Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης συναυλίας Μιχάλη Χατζηγιάννηστο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας «Μελίνα Μερκούρη»και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.
10 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Αγγελοχωρίου (5η κατάσταση δαπανών 2022 – ΚΑΕ 80.8251.009)
11 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Κοπανού  »  (3η κατάσταση δαπανών 2022– ΚΑΕ 80.8251. 002)
12 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Νάουσας »  (5η κατάσταση δαπανών 2022– ΚΑΕ 80.8251. 003)
13 Τροποποίηση της υπ΄αρ.543/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων, έτους 2022
14 Έγκριση ή μη επέκτασης απασχόλησης κατά ένα (1) έτος του ήδη υπερετούντος συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ.
15 Έγκριση ή μη τροποποίησης  της υπ΄αρ.πρωτ.16216/12-10-21 σύμβασης.
16 Έγκριση ή μη, της προμήθειας “γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό του Πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α.) και ειδών τροφίμων  για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ.Νάουσας ” ενδεικτικού προϋπολογισμού 145.395,80 ευρώ   ( άνευ ΦΠΑ), των εγγράφων της σύμβασης, την επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης, τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης.
17 Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 25- 28Ιουλίου 2022 της κινηματογραφικής ταινίας «Thor: LoveandThunder» και πληρωμή του μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων στην εταιρία διανομής «FEELGOOD ENTERTAINMENT A.E.»
18 Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 01-04 Αυγούστου 2022 της κινηματογραφικής ταινίας «Lightyear» και πληρωμή του μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων στην εταιρία διανομής «FEELGOOD ENTERTAINMENT A.E.».
19 Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 21- 24 Ιουλίου 2022 της κινηματογραφικής ταινίας «Fantasticbeasts: ThesecretsofDumbledore» και πληρωμή του μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων στην εταιρία διανομής «TANWEER ALLIANCES A.E.»
20 Έγκριση ή μη δαπανώνδιοργάνωσης συναυλιών στις Δ.Ε. Ανθεμίων και Ειρηνούπολης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Γιορτές Νερού-Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Νάουσας»και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.
21 Έγκριση ή μη δαπάνης υπηρεσίας χορδίσματος και επισκευής πιάνων του Δημοτικού Ωδείου Νάουσας «Εστία Μουσών» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.
22 Έγκριση ή μη δαπάνης εκτυπώσεων ενημερωτικών και προωθητικών εντύπων των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης
23

Έγκριση ή μη, 1ης παράτασης – με αναθεωρήσεις – της 2ης ”ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας” εργασιών, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΝΑΟΥΣΑΣ», (ΑΡ. ΜΕΛ.: 13/2021), κατά (2) δύο μήνες.

 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Προηγούμενο άρθροΠροσλήψεις 11 εποχικών υπαλλήλων για τις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου Νάουσας
Επόμενο άρθροΟ χρόνος μετρά αντίστροφα για τον Πρωθυπουργό. Σύντομα θα είναι αντιμέτωπος με την αλήθεια