Πρόσκληση σε γενική συνέλευση του «Έρασμου»

Η προγραμματισμένη έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης με το διακριτικό τίτλο  «ΕΡΑΣΜΟΣ» της περασμένης Δευτέρας 11(έντεκα) Νοεμβρίου 2019, λόγω έλλειψης απαρτίας , μετατίθεται στις 18 (Δεκαοκτώ) Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου (Μ. Αλεξάνδρου 17) τρίτος όροφος.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
– Έγκριση προϋπολογισμού 2020.
Η παρουσία σας θεωρείται απαραίτητη.

Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος
Φωστηροπούλου Γεωργία