Ηλεκτρονικό δίχτυ ασφαλείας στο e-εμπόριο – Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Ηλεκτρονικό «μπλόκο» σε όσους διακινούν παράνομα τα προϊόντα τους μέσω του διαδικτύου θα επιχειρήσει να βάλει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,  δημιουργώντας το Μητρώο Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Γράφει ο συνεργάτης του Έμβολος δημοσιογράφος Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με πληροφορίες αυτή την περίοδο συντάσσεται η υπουργική απόφαση προκειμένου να έχει δημιουργηθεί το Μητρώο Ηλεκτρονικού Εμπορίου το πρώτο τρίμηνο του 2019. Στόχος του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Εμπορίου να γνωρίζει ότι η εταιρεία που διαθέτει τα προϊόντα της από το διαδίκτυο έχει συσταθεί νόμιμα και φέρει την ευθύνη για τα προϊόντα που πουλάει. Μιλώντας στην «R» ο  Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Δημήτρης Αυλωνίτης τονίζει ότι το Μητρώο Ηλεκτρονικού Εμπορίου θα περιλαμβάνει όσες επιχειρήσεις  διαθέτουν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σχετικό με το ηλεκτρονικό εμπόριο και διαθέτουν αριθμό Γενικού Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Θα είναι διαθέσιμο μέσω διαδικτύου στους καταναλωτές, ώστε να ελέγχουν την νόμιμη σύσταση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος ενώ θα παρέχει στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη και διάρθρωση του κλάδου».

Ουσιαστικά μέσα από το Μητρώο Ηλεκτρονικού Εμπορίου οι επιχειρήσεις που πωλούν ηλεκτρονικά τα προϊόντα τους θα μπορούν να πιστοποιούνται και θα φέρουν ένα ειδικό σήμα, κάτι που θα διασφαλίζει τόσο τα δικαιώματα των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων. Επίσης, μέσα από το Μητρώο Ηλεκτρονικού Εμπορίου το υπουργείο Οικονομίας και ανάπτυξης και ειδικότερα η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή θα μπορεί να γνωρίζει τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά να έχει και μια ειδικότερη εικόνα για την διάρθρωση του κλάδου.

Με την σύσταση του  Μητρώου Ηλεκτρονικού Εμπορίου οι καταναλωτές θα μπορούν να γνωρίζουν την επιχείρηση που του πουλάει το προϊόν, όπως γίνεται και σε ένα φυσικό κατάστημα. Έτσι οι καταναλωτές θα μπορούν εύκολα να επιστρέφουν τα προϊόντα που επιλέγουν σε περίπτωση που το επιθυμούν αλλά πάνω απ’ όλα θα γνωρίζουν τους υπευθύνους του ηλεκτρονικού καταστήματος, έτσι ώστε να μπορούν κάθε φορά που το επιθυμούν να ασκούν τα νόμιμα δικαιώματά τους.