Ένα νέο πλαίσιο για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.- Της Ειρήνης Αιμονιώτη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο Υπουργών, σχετικά με ένα μελλοντικό πλαίσιο, για την καταπολέμηση των αθέμιτων πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Γράφει η συνεργάτης του Έμβολος δημοσιογράφος Ειρήνη Αιμονιώτη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει το πράσινο φως για να ξεκινήσουν συνομιλίες με τους υπουργούς της ΕΕ σχετικά με νέους κανόνες για την παύση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018, ενέκρινε τη διαπραγματευτική εντολή, για την κατάρτιση της τελικής έκδοσης της οδηγίας με σκοπό την υποστήριξη των παραγωγών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που επιβάλλονται από μεγάλους εμπορικούς παράγοντες.

“Ενεργοποιήστε το πιο αδύναμο”

«Σε αυτό τον αγώνα του Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ, πρέπει να οπλίσουμε τον χαμηλότερο στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, για να μπορέσουν  να διασφαλισθούν δίκαια, τα κοινωνικά δικαιώματα, αλλά και η υγιεινή των τροφίμων», δήλωσε ο εισηγητής και ο επικεφαλής διαπραγμάτευσης του Κοινοβουλίου, ο Ιταλός  Paolo De Castro (S & D). «Πρέπει να αρχίσουμε αμέσως τους τριμερείς διαλόγους και να τους οριστικοποιήσουμε πριν από τα Χριστούγεννα. Αυτή είναι η μόνη μας ευκαιρία να το επιτύχουμε πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές».

Οι πρώτες συζητήσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου Υπουργών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής άρχισαν στις 25 Οκτωβρίου. Μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία για την τελική έκδοση της νέας νομοθεσίας, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υπουργών.