Δήμος Ηρ. Πόλης Νάουσας: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Προς :  Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

             

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  σύγκλησης  Οικονομικής Επιτροπής »

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί στις  19-9 -2023, ημέρα  της εβδομάδος  Τρίτη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και  ώρα 13:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 34ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023

1 Έγκριση ή μη εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς για αποζημίωση ζημίας σε Ι.Χ. αυτοκίνητο (αρ. αίτησης 20196/3-8-2023)
2

 

Έγκριση ή μη εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς για αποζημίωση ζημίας σε Ι.Χ. αυτοκίνητο (αρ. αίτησης 22400/30-8-2023)
3

 

Απευθείας ανάθεση της  “Υπηρεσίας ενεργοποίησης Αποστολής Ταμειακών Ειδοποιήσεων με e-mail για τον Δήμο Νάουσας”
4

 

Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 21- 24Αυγούστου 2023 και πληρωμή του μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων.
5 Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 4-7Σεπτεμβρίου 2023 και πληρωμή του μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων
6 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της κοινότητας Αγγελοχωρίου (3κατάσταση δαπάνης)
7 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της κοινότητας Ζερβοχωρίου(2η κατάσταση δαπάνης)
8 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της κοινότητας Νάουσας (7η κατάσταση δαπάνης)
9 Έγκριση ή μη δαπανών για τον εορτασμό της Απελευθέρωσης της Νάουσας την 17ηΟκτωβρίου και της Εθνικής Επετείου της 28ΗΣΟκτωβρίου2023 και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

10  Έγκριση ή μη προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας του Πολιτιστικού Κέντρου της Σχολής Αριστοτέλους του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

11 Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης Τουρνουά Ποδόσφαιρου.
12  Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια για την εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας» Α.Μ. 39/2022

 

                                Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

                                              Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Προηγούμενο άρθροΕπαναληπτικός ψεκασμός την Δευτέρα 18/9 στην Τοπική Κοινότητα Μαρίνας για την καταπολέμηση κουνουπιών
Επόμενο άρθροΑθηνά Τζιούρτζια : Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Ημαθίας με την Συν-εργασία του Βασίλη Ρόκου