ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας: Ενημέρωση για τον καθαρισμό φρεατίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας ανακοινώνει  πως στα πλαίσια του καθαρισμού των φρεατίων υδροσυλλογής που πραγματοποιείται σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αλεξάνδρειας από την επιχείρηση της ΔΕΥΑ Αλ , ενημερώνει πως αυτή διενεργείται μόνο σε δημόσιους δρόμους δηλ μέχρι το κράσπεδο της οικοδομής ή της οικίας του ιδιοκτήτη και όχι  μέσα σε ιδιωτικούς δρόμους , οικόπεδα κλπ .

  Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας .

Εκ της  ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας

Τόκας Σωτήριος

Πρόεδρος ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας