Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξάνδρειας: Διακοπή νερού στη Τ.Κ  Καβασίλων λόγω αποκατάστασης βλάβης αγωγού ύδρευσης

Η Δ.Ε.Υ.Α  Αλεξάνδρειας  ανακοινώνει ότι  στις  05/08/2020  ημέρα Τετάρτη  και  ώρα  : από  08:30 π.μ  εως και 13:00  π.μ ,

θα   γίνει  διακοπή νερού στη Τ.Κ  Καβασίλων λόγω αποκατάστασης βλάβης αγωγού ύδρευσης από τα  τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης  .