Ελληνική Λύση: Τα δάση των πλατάνων κινδυνεύουν από μεταχρωματικό έλκος, σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας

Όπως μας πληροφορούν Ηπειρώτες και Μακεδόνες αγρότες, χιλιάδες είναι οι πλάτανοι σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και ιδιαίτερα της Ηπείρου,

που έχουν προσβληθεί από ένα μύκητα, ο οποίος προκαλεί την ασθένεια του «μεταχρωματικού έλκους». Αποτέλεσμα είναι, τα εν λόγω εξαιρετικού φυσικού κάλλους δάση, σε όλες τις λίμνες και τα ποτάμια της ως άνω περιοχής, να έχουν μεταβληθεί σε νεκρές εκτάσεις. Ο μύκητας αυτός μεταφέρεται και στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές, μέσω της ανθρώπινης παρέμβασης και ακολούθως, το ένα δέντρο επιμολύνει με μεγάλη ταχύτητα το άλλο. Η έκταση της ασθένειας και η ταχύτητα της μόλυνσης είναι, δε, τέτοια, που απειλεί ακόμα και τους πλατάνους στις όχθες της λίμνης των Ιωαννίνων. Επιστήμονες, μάλιστα, προειδοποιούν ότι, εάν δεν ληφθούν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα περιορισμού της διασποράς του παραπάνω μύκητα, οι πλάτανοι ενδέχεται να εξαφανιστούν από την ελληνική φύση.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Προτίθεσθε να προχωρήσετε το ταχύτερο δυνατόν στις απαραίτητες ενέργειες για την καταγραφή και την εκτίμηση του μεγέθους της ανωτέρω καταστροφής, που έχει ήδη συντελεστεί και συνεχίζει να επεκτείνεται στα δάση της Δυτικής Ελλάδας;
  2. Προτίθεσθε να συγκροτήσετε επιστημονικές ομάδες με σκοπό: α) την ενημέρωση και καθοδήγηση των αγροτών, σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης και ανάσχεσης της μετάδοσης του παραπάνω μύκητα και β) την καταπολέμηση και οριστική αντιμετώπιση της εν λόγω φυτικής ασθένειας, έτσι ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές καταστροφικές συνέπειες για τα οικοσυστήματα των περιοχών που πλήττονται από το ως άνω φαινόμενο;

Ο Ερωτών Βουλευτή

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε όλα  Τα δάση των πλατάνων κινδυνεύουν από μεταχρωματικό έλκος, σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας