Αυτά είναι τα ονόματα της νέας ηγεσίας της Δικαιοσύνης – Γράφει ο Νίκος Γ. Σακελλαρόπουλος

Λένε ότι ο δημοσιογράφος ασκεί πάντα τη δημοσιογραφία. Είτε βρίσκεται σε διακοπές, είτε για… φαγητό, είτε είναι ενεργός, είτε απόμαχος, είτε και στον …ύπνο του.

Γράφει ο συνεργάτης του Έμβολος δημοσιογράφος Νίκος Γ. Σακελλαρόπουλος

Σήμερα, λοιπόν, εδώ στον «Έμβολο» και από την ξαπλώστρα της παραλίας, σας αποκαλύπτουμε ότι μόλις ανοίξει η Βουλή από τη διακοπή του δεκαπενταύγουστου, θα δρομολογηθεί η διαδικασία επιλογής νέας ηγεσίας στο ανώτατο Δικαστήριο της χώρα. Μια διαδικασία που εξ αιτίας των τακτικισμών της προηγούμενης κυβέρνησης «τραυμάτισε» βάναυσα τη Δικαιοσύνη.

Συμφώνως, λοιπόν, με εγκυρότατες πληροφορίες  η επιλογή θα γίνει με από ένα κατάλογο έξι και έξι δικαστών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε εντολή στον υπουργό Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρα, να καταρτιστεί ο κατάλογος αυστηρά από τους έξι αρχαιότερους -για κάθε θέση – σύμφωνα με την επετηρίδα.

Μετά την υποβολή του καταλόγου θα γίνει η ακρόαση των υποψηφίων από τη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής μετά τις 20 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει ψηφοφορία που θα πλειοψηφήσουν 3 δικαστές ή εισαγγελείς για κάθε θέση που θα προταθούν στο υπουργικό Συμβούλιο. Ακολούθως θα συγκληθεί το όργανο της κυβέρνησης και θα αποφασίσει (μετά από πρόταση του Υπουργού) ποιος θα αναλάβει τη θέση. Το υπουργικό Συμβούλιο πάντως και ο υπουργός δεν δεσμεύονται από την πρόταση της Βουλής. Κατά συνέπεια ο υπουργός Δικαιοσύνης, καλείται να επιλέξει από τους έξι δικαστές κατά αρχαιότητα κάθε κλάδου (αντιπροέδρους και αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου).

Πρόεδρος Αρείου Πάγου
Ειδικότερα, για τη θέση του προέδρου του Αρείου Πάγου  η επιλογή του υπουργού Δικαιοσύνης  θα είναι μεταξύ των εξής έξι αντιπροέδρων:

Αγγελικής Αλειφερoπoύλoυ, η οποία αποχωρεί από το δικαστικό σώμα σε δυο χρόνια,

Γεώργιoυ Λέκκα, ο οποίος αποχωρεί σε λιγότερο από ένα έτος (30 Ιουνίου 2019),
Πηvελόπης Ζωvταvoύ, που αποχωρεί σε λιγότερο από σε ένα έτος,
Iωσήφ Τσαλαγαvίδη, αποχωρεί σε λιγότερο από σε ένα έτος,

Ειρήvης Καλoύ, η οποία αποχωρεί  σε δυο χρόνια (ήταν η επιλογή της προηγούμενης κυβέρνησης) και

Δήμητρας Κoκoτίvη (ήταν η επιλογή της προηγούμενης κυβέρνησης για τη θέση της εισαγγελέα του Αρείου Πάγου) που αποχωρεί σε δυο χρόνια.

Εισαγγελέας Αρείου Πάγου
Τυτοχρόνως, για  τη θέση του  εισαγγελέως του Αρείου Πάγου η επιλογή του υπουργού Δικαιοσύνης θα είναι μεταξύ αντεισαγγελέων του Δικαστηρίου. Άρα έγινε δεκτό  το αίτημα της Ένωσης Εισαγγελέων ο νέος εισαγγελέας να είναι από τον εισαγγελικό κλάδο κι όχι από τον Δικαστικό (όπως έγινε στην επιλογή της προηγούμενης κυβέρνησης που ακυρώθηκε). Η επιλογή θα γίνει μεταξύ των αντεισαγγελέων:

Δημητρίου Δασoύλα,
Βασίλειου Πλιώτα,
Χαράλαμπου Βουρλιώτη,
Βασιλικής Θεoδώρoυ,
Ευσταθίας Σπυρoπoύλoυ και
Παvαγιώτη Καραγιάvvη.                                       

Ο Δημήτριος Δασούλας αποχωρεί σε λιγότερο από ένα έτος (30 Ιουνίου 2019 και ασκεί καθήκοντα εισαγγελέα αυτή τη στιγμή ), από το εισαγγελικό σώμα, ο Βασίλειος Πλίωτας αποχωρεί σε τρία χρόνια, ενώ όλοι οι υπόλοιποι αποχωρούν σε δυο χρόνια.

Να σημειωθεί ότι μετά την κάλυψη των θέσεων του προέδρου και αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου θα ανακύψουν νέα κενά στις θέσεις των αντιπροέδρων και αντεισαγγελέων, ανάλογα με τις επιλογές, δηλαδή  εάν η θέση του εισαγγελέα θα καλυφθεί από τον εισαγγελικό κλάδο ή τον κλάδο των αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου. Πάντως, μέχρι τις έως τώρα ενδείξεις ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου θα προέρχεται από τον εισαγγελικό κλάδο.