Αλεξάνδρεια : Κλειστά και αύριο Τετάρτη 9 Ιανουαρίου όλα τα σχολεία που ανήκουν στον δήμο Αλεξάνδρειας

Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο Τετάρτη 9 Ιανουαρίου τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Αλεξάνδρειας. Πριν από λίγο ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας έλαβε τη σχετική απόφαση και δείτε τη σχετική ανάρτηση:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 94, παραγρ.4, περιπτ.27 του Ν.3852/2010[ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ.Α΄] “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.

2) Το σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων (χιονόπτωση, χαμηλές θερμοκρασίες, παγετός)

3) Την ασφαλή μετάβαση, παραμονή και αποχώρηση των μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Τη διακοπή των μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου μας, για την Τετάρτη, 09  Ιανουαρίου 2019, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων και ειδικότερα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού.

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ