Αλεξάνδρεια: Η βιομηχανία ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. ζητά Χημικό(ΑΕΙ) ή Τεχνολόγο Τροφίμων(ΤΕΙ)

Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. ζητά ΧΗΜΙΚΟ (ΑΕΙ) ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΕΙ) για τη θέση του Αναλυτή Χημείου στο τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου του Εργοστασίου της.

(5ο χλμ Αλεξάνδρειας Κρύας-Βρύσης, Αλεξάνδρεια)

Απαιτούμενα προσόντα: καλή γνώση Η/Υ, καλή γνώση Αγγλικής, επιπλέον
γνώση Γερμανικής γλώσσας θα εκτιμηθεί.
Εμπειρία σε εργαστήρια χημικά ή μικροβιολογικά, επιθυμητή.

Αποστολή Βιογραφικού έως 30/04/2019:
Fax : 2333027806
E-mail : info@almifoods.gr