Αλεξάνδρεια: Η ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ ζητά χειριστές μηχανημάτων συσκευασίας τροφίμων

Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ ζητούνται χειριστές μηχανημάτων συσκευασίας τροφίμων.

Θα συνεκτιμηθούν:

Α. προηγούμενη αντίστοιχη εμπειρία

Β. μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές γνώσεις

Γ. Χειρισμός ηλεκτρονικού υπολιγιστή

Δ. Γνώσεις αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν αίτηση (που θα συνοδεύεται από φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου) στην έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2333 027800 – email: info@almifoods.gr