Ζωντανή μετάδοση εκλογικών αποτελεσμάτων Δήμου Αλεξάνδρειας Κυριακή στις 19:00

Εκλογικά αποτελέσματα Δήμου Αλεξάνδρειας

Ζωντανή μετάδοση από τον Έμβολο των εκλογικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας την Κυριακή στις 19:00. Ειδήσεις – ρεπορτάζ.