Ζητούνται τεχνίτες για Στοκχόλμη Σουηδία.

Ζητούνται συγκολλητές και σωληνάδες (εμπειροτεχνίτες) κατά προτίμηση με άδεια και πτυχίο για εργασία στη Στοκχόλμη Σουηδία.

Πριν την πρόσληψή τους θα δώσουν δείγμα συγκόλλησης εδώ στην Ελλάδα, το οποίο θα περάσει από ακτινογραφία.

Το δείγμα του σωλήνα θα είναι ανοξείδωτο, 60mm διάμετρο και πάχος 6mm και 2mm αντίστοιχα.

Η συγκόλληση θα γίνεται με την μέθοδο TIG και MMA.

Οι σωληνάδες θα πρέπει να γνωρίζουν μηχανολογικό και γραμμικό σχέδιο.

Θα υπάρχει δυνατότητα εκμάθησης ως προς τον τρόπο εργασίας από υπεύθυνο εργοδηγό στην Ελλάδα.

Γνώση αγγλικής γλώσσας επιθυμητή.

Θα υπάρχει δυνατότητα απόκτησης πτυχίου στη Σουηδία εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις τεχνικές προϋποθέσεις και έχουν εμπειρία.

Παροχές:

-Πλήρης απασχόληση (8-10 ωρες)

-12-13 ευρώ την ώρα

-Ασφάλιση, διαμονή, διατροφή

-Δωρεάν μετακίνηση από και προς την Ελλάδα, δωρεάν μετακίνηση στο χώρο εργασίας.

Βιογραφικό με φωτογραφία και στοιχεία επικοινωνίας, άδεια, πτυχίο στο email: viografika19@yahoo.com.

κ. Απόστολος