Βέροια: Ενημερωτική ομιλία με θέμα Ιστορία, Γλώσσα και Παραδόσεις του Ελληνισμού της Μακεδονίας”

 Στο πλαίσιο μίας σειράς δράσεων για την διάδοση της λαογραφίας της Μακεδονίας ξεκινάμε με την ενημερωτική ομιλία με θέμα “Ιστορία, Γλώσσα και Παραδόσεις του Ελληνισμού της Μακεδονίας.”

Προσκαλούμε όλο τον κόσμο να συμμετάσχει την Κυριακή 24 Μαρτίου ώρα 10:30 π.μ. στην Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Αγίου Γεωργίου Βέροιας. Προσκεκλημένος ομιλητής είναι ο κ. Ιωάννης Παπαλαζάρου.

Μετά τιμής το Δ.Σ. του 

Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Γεωργίου Βέροιας