Θεσσαλονίκη: Μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας θα δημιουργηθεί στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

Μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας πρόκειται να δημιουργηθεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς το Περιφερειακό Συμβούλιο, στην τελευταία του συνεδρίαση, ενέκρινε την υποβολή σχετικής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας για την περίοδο 2014-2020.

Ο μηχανισμός αυτός, τον οποίο όλες οι Περιφέρειες της χώρας είναι υποχρεωμένες να δημιουργήσουν, θα τροφοδοτεί με στοιχεία από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, ενώ θα βρίσκεται σε επικοινωνία με φορείς που είναι προσανατολισμένοι στην κατεύθυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, όπως οι ΟΤΑ, ο ΟΑΕΔ, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, οι σύνδεσμοι επιχειρήσεων κα.

Όπως επισήμανε στη σχετική εισήγησή του ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, Κώστας Γιουτίκας, η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι αναγκαία συνθήκη για την αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας. Ο ίδιος τόνισε, ότι για να μπορέσει η Περιφέρεια να είναι ουσιαστική και αποτελεσματική, θα πρέπει να μπορεί να καταγράψει και να αναλύσει, μέσω του μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, τις μεταβολές που συνέβησαν αυτά τα επτά χρόνια της κρίσης, τις θέσεις εργασίας που χάθηκαν, τους επαγγελματικούς κλάδους που έχουν πλήρως καταρρεύσει, τους κλάδους που αντέχουν ακόμα.

Παράλληλα, θα πρέπει να προσδιοριστούν στοιχεία, όπως το προφίλ των επαγγελματικών δεξιοτήτων των ανθρώπων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι επαγγελματικές τους εξειδικεύσεις και οι δυνατότητες ένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας.

«Έχοντας στα χέρια μας αυτό το εργαλείο, τον Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, θα έχουμε πλήρη εικόνα ανά πάσα στιγμή με συνεχώς επικαιροποιημένα στοιχεία, για όλες τις μεταβολές που συμβαίνουν στα ζητήματα που αφορούν στην απασχόληση και την ανεργία» είπε οκ. Γιουτίκας.

Σημειώνεται ότι την ευθύνη για τη λειτουργία του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας θα έχει το Τμήμα Απασχόλησης και Υποστήριξης της Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εμπορίου και Απασχόλησης που υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Η υπηρεσία θα έχει συνεχή υποστήριξη από τρία εξωτερικά στελέχη, επιστήμονες κοινωνικών ή οικονομικών σχολών με επιστημονική εξειδίκευση και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ανάλυσης και πολιτικών της αγοράς εργασίας, τα οποία θα επιλεγούν κατόπιν ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού.

 

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ