Σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σε ειδική συνεδρίαση τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019, στις 13.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

 

ΘΕΜΑ:

 

Ψήφιση  Προϋπολογισμού  και   Ολοκληρωμένου  Πλαισίου  Δράσης  της Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2020

 

 

Εισηγήτρια:

 

 

Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά,

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

Πρόεδρος  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας