“Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Νάουσας στα πλαίσια εκδηλώσεων «Νάουσα-Αποκριά 2024».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α’ Έχοντας υπόψη:
1.-Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 “περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.”, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
2.-Την υπ’ αρίθμ. 55/2024 από 26-02-2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάουσας,
3.-Το υπ’ αρίθμ. 7991 από 05-03-2024 έγγραφο – αίτηση Δήμου Νάουσας,
4.-Το υπ΄αριθμ. 117 από 05-03-2024 έγγραφο Κ.Τ.Ε.Λ. Αστικών Γραμμών Νάουσας Α.Ε.
5.-Την υπ’ αριθμ. 4843/24/482152 από 06-03-2024 Αναφορά – Πρόταση Α.Τ. Νάουσας, με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσας
και
Β’ Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων αποκριάς «Νάουσα-Αποκριά 2024» στην πόλη της Νάουσας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

α) Την Πέμπτη 07-03-2024 (Τσικνοπέμπτη)
i. κατά τις ώρες 12:00′ έως 22:00′ Την απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους
οχημάτων, ως εξής:
-στην οδό Στ. Δραγούμη από την συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου.
ii. κατά τις ώρες 18:00′ έως 24:00′ Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, της στάσης και
στάθμευσης όπου αυτή επιτρέπεται, παντός είδους οχημάτων, ως εξής:
-στην Πλατεία Καρατάσου, καθώς και
-στις οδούς Θεοφίλου, Γ. Κωνσταντινίδη και Βασιλέως Φιλίππου από συμβολή της με την
οδό Θ. Μπιγκάνου έως Πλατεία Καρατάσου.
-Επίσης, λόγω μεταφοράς αμφότερων των χώρων στάθμευσης ταξί της θέσης «Μπιζέκη» και της θέσης «Σπονδή» από την Πλατεία Καρατάσου, αντίστοιχα στην οδό Καμπίτη και

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ_670Ξ46ΜΤΛΒ-ΔΦΠ

Προηγούμενο άρθροΓΕΡΜΑΝΟΣ: 20% payzy cashback για αγορά οικιακών μικροσυσκευών
Επόμενο άρθροΣύγκριση 3μερων Μαρτίου – Pricefox.gr