Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τ.Κ. Μελίκης

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2. Το υπ’ αριθ. 16965 από 30-08-2023 έγγραφο του Τ.Σ.Ε.Ε.Ε./Δήμου Αλεξάνδρειας με την
εγκεκριμένη μελέτη.
3. Την υπ’ αριθ. 177 από 30-08-2023 έγγραφη σύμφωνη γνώμη ΄ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ΄.
3. Την υπ’ αριθ. 4842/23/1691897 από 31-08-2023 αναφορά – πρόταση Τ.Τ. Βέροιας με
την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης
και

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια
πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Μελίκη

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, της στάσης και στάθμευσης όπου αυτή
επιτρέπεται, παντός είδους οχημάτων, σε τμήμα της οδού Κεντρικής, από τη συμβολή της
με την οδό Τσιπροπούλου έως τη συμβολή της με την οδό Σ. Περτσιούνη (Κένεντυ), καθώς
και στις κάθετες προς αυτήν οδούς, σύμφωνα με α/α 2 σχετική εγκεκριμένη μελέτη.

Άρθρο 2ο

Α. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από την Παρασκευή 01-09-2023
έως και την Κυριακή 03-09-2023, κατά τις ώρες από 20:00΄ έως 01:00΄της
επόμενης, έκαστη ημέρα.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ_ΨΥΑΞ46ΜΤΛΒ-ΗΤΓ

Προηγούμενο άρθροΑΔΕΔΥ Ημαθίας: Κάλεσμα στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ
Επόμενο άρθροΑνακοίνωση Τομέα υποδομών, μεταφορών & δικτύων ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για τα έργα υποδομής στη Θεσσαλονίκη