Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Εδέσσης, στην πόλη της Βέροιας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Την από 20-11-2020 Αίτηση του Κου ΦΥΔΑΝΤΣΗ Κωνσταντίνου,
3. Το υπ’ αριθ. 24398 από 23-11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας,
4. Την υπ’ αριθ. 4842/20/2565750 από 23-11-2020 αναφορά – πρόταση Τ.Τ. Βέροιας με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσας,

και

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την διάρκεια μεταφοράς οικοσκευών, στην οδό Εδέσσης (αριθμός 9), στην πόλη της Βέροιας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, πάσης φύσεως οχημάτων, στην οδό Εδέσσης, από
την συμβολή της με την οδό Καρακωστή έως την συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου.
Β. Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης, πάσης φύσεως οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται στην οδό Εδέσσης, στην αριστερή πλευρά του ρεύματος κίνησης έμπροσθεν του κτηρίου με αριθμό 9 και για μήκος περίπου δέκα (10) μέτρων.

Άρθρο 2ο

Α. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν την Τετάρτη 25-11-2020 και κατά τις ώρες από 08:00 έως 11:00.
Β. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών. Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς.
Γ. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον αιτούντα, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη
τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011)
Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
Δ. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται:

  • το υπ’ αριθ. ΝΧΑ-9508 φορτηγό όχημα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ανωτέρω
    μεταφορά,
  • τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα εκτάκτου ανάγκης, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης,
εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΟΥΓΚΑΣ Διονύσιος
Αστυνομικός Διευθυντής

Προηγούμενο άρθροΑλήθειες σχετικά με την διαχείριση της πανδημίας του Covid-19 από την ΝΜ Γιαννιτσών΄
Επόμενο άρθροΚοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας: Κλείσιμο των γραφείων την Τετάρτη