Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας: Κλείσιμο των γραφείων την Τετάρτη

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας λόγω απολύμανσης  θα προβεί την Τετάρτη 25/11/2020 στο κλείσιμο των γραφείων του Δημοτικού  Κολυμβητηρίου όπου στεγάζονται το εργατοτεχνικό και διοικητικό προσωπικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΔΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΗΣ