Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής -Τρίτη 23.11.2021

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) στην τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την 23/11/2021             ημέρα  της εβδομάδος Τρίτη   και  ώρα από  13:00 έως   14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α), –  «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την με αριθμό 6947/24-09-2021 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών   καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  52ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1

      Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Αρκοχωρίου

(3η κατάσταση δαπανών 2021 – ΚΑΕ 80.8251.012).

2       Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Ροδοχωρίου

(3η κατάσταση δαπανών 2021 – ΚΑΕ 80.8251.014).

3 Εισηγητική Έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2021 – εννιαμηνιαία έκθεση (1-1-2021 έως 30-9-2021)

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Προηγούμενο άρθροGlobal Finance| EUROBANK: «Η Καλύτερη Ψηφιακή Τράπεζα για Καταναλωτές στη Δυτική Ευρώπη για το 2021»
Επόμενο άρθροΔιετές μνημόσυνο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κυρού Γρηγορίου