Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την 5-12- 2022, ημέρα  της εβδομάδος  Δευτέρα και  ώρα 13:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

 

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα, την με αριθμό 380 αρ. πρωτ. 39456/15-06-2022 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών και την  KYA Αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ. 61055/27.10.2022 (ΦΕΚ  5563/27.10.2022 Β’) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  55ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1

16η Αναμόρφωση Τεχνικού προγράμματος προϋπολογισμού Δήμου Νάουσας έτους 2022 (Τ.Υ.) – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

2

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υποστήριξη των κατηγοριών σε ποινική  δίκη ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου

3

“Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου “Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Δημοσίου Χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου “, Α.Μ.: 12/2021, προϋπολογισμού 1.240.000,00€ (με Φ.Π.Α.)”

4

Διαγραφή ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του δήμου Νάουσας (Δ.Ε. ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ)

5

Έγκριση 2ου   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια συστήματος ευφυούς άρδευσης για τη διαχείριση και την εξοικονόμηση αρδεύσιμου ύδατος σε κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου του Δήμου Ηρωικής Πόλης της Νάουσας, για τη λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμισή τους» (Οικονομική προσφορά)

 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Προηγούμενο άρθροΓ. Μουλκιώτης – Ε. Μπέκου: «Όλα στο Φως για τις Εξελίξεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας»
Επόμενο άρθροΣημεία συνέντευξης του Εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας Γαϊτάνη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»