Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την   27/09/2022, ημέρα  της εβδομάδος  Τρίτη ,    στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και  ώρα  13:00    για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

 

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα, την με αριθμό 380 αρ. πρωτ. 39456/15-06-2022 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών και την  KYA Αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236 .οικ. (ΦΕΚ  4756/09.09.2022 Β’)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  41ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1

Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021” με τίτλο «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στο Δήμο Νάουσας».

Β. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή και υποβολή του τεχνικού δελτίου της ως άνω πρότασης.

2

Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τις προμήθειες που θα υποβληθούν προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

3

Έγκριση της υπ’ αρ. 95/200 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.Κ.Α. Δήμου Νάουσας «6η Τροποποίηση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022»

4

Έγκριση της υπ’ αρ. 99/200 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.Κ.Α. Δήμου Νάουσας «Υπογραφή ή μη Προγραμματικής σύμβασης για την υποβολή πρότασης προς χρηματοδότηση του Κ.Κ.Π&Α του Δημου Η.Π. Νάουσας του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης  στην ανοιχτή πρόσκληση Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ»

5

Έγκριση ή μη δαπανών δράσεων του «Φεστιβάλ Τρύγου Νάουσας» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

6

Έγκριση ή μη δαπάνης προμήθειας   ειδικών εργαλείων μηχανημάτων για τα Eικαστικά Εργαστήρια του Δήμου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

7 Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης  αγώνων  στίβου τα «25α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΕΙΑ 2022»

 

8 Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στο «Λύκειο Ελληνίδων παράρτημα Νάουσας»
9 Έγκριση ή μη προμήθειας ιμάντων κίνησης για τα μοτέρ των αντλιών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ζερβοχωρίου και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.
10 Έγκριση ή μη διαγραφής μέρους οφειλής μισθωμάτων από Λοτσόπουλο Γεώργιο του Νικολάου
11 Έγκριση ή μη δαπάνης διαδικτυακής προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης
12 Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 12-15Σεπτεμβρίου 2022 και πληρωμή του μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων.
13 Έγκριση ή μη πρόσληψης YE Εργάτη γενικών καθηκόντων για κατεπείγουσες ανάγκες σε χώρους πρασίνου των αθλητικών εγκαταστάσεων και δημοτικών χώρων άθλησης του Δήμου Η.Π. Νάουσας
14 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της κοινότητας Αρκοχωρίου  (3η κατάσταση δαπάνης)
15 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της κοινότητας Λευκαδίων (4η κατάσταση δαπάνης
16 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της κοινότητας Μονοσπίτων (3η κατάσταση δαπάνης
17 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της κοινότητας Στενημάχου (2η κατάσταση δαπάνης)
18

Έγκριση ή μη δαπάνης έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου και δύο ειδικών συνεργατών  του Δήμου Η.Π. Νάουσας στην Αθήνα, για τα εγκαίνια της έκθεσης αφιερωμένης στα 200 χρόνια από το Ολοκαύτωμα της πόλης της Νάουσας.

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Προηγούμενο άρθροΣεμινάρια δημιουργικής γραφής Δήμου Νάουσας
Επόμενο άρθροΕύξεινος λέσχη Βέροιας ένταξη μαθημάτων