ΠΚΜ-ΠΕ Ημαθίας: Διανομή τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής σε Βέροια, Νάουσα και Αλεξάνδρεια

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Πέμπτη 11 Ιουνίου, Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 από την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, σε συνεργασία με τους Δήμους Βέροιας – Αλεξάνδρειας – Νάουσας, πρόκειται να πραγματοποιηθεί διανομή μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας διανομή με είδη νωπών τροφίμων  και ειδών βασικής υλικής συνδρομής.

Ειδικότερα, τα σημεία διανομής έχουν ως εξής:

1) Για τον Δήμο Βέροιας: Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στο 3ο χλμ. Π.Ε.Ο Βέροιας-Θεσσαλονίκης (δίπλα στα ελαστικά BRIDGESTONE).

Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020, ώρα 08:00 – 14:00

Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020, ώρα 08:00 -14:00

  Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020, ώρα 08:00 – 13:00

2) Για τον Δήμο Αλεξάνδρειας: H διανομή θα πραγματοποιηθεί στο σημείο διανομής ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ 2ο χλμ Αλεξάνδρειας- Σχοινάς, ως εξής:

Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020, ώρα 08:00 – 14:00

Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020, ώρα 08:00 -14:00

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020,  ώρα 08:00 – 13:00

3) Για τον Δήμο Νάουσας: Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στο σημείο διανομής 3ο χλμ Νάουσας – Σ.Σ Νάουσας ως εξής:

Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020, ώρα 08:30 -15:00

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020, ώρα 08:30 – 15:00

Οι δικαιούχοι κατά την προσέλευση είναι αναγκαίο να προσκομίζουν: α) Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και β) Αίτηση ΗΔΙΚΑ-ΤΕΒΑ.
–  Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της αίτησης, θα πρέπει να προσκομίζεται το ΑΜΚΑ σε επίσημο έγγραφο.

–    Σε περίπτωση που δεν θα παραλάβει ο αιτών αυτοπροσώπως, απαιτείται επιπλέον και εξουσιοδότηση με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.