Περιφερειακά Παράταξη «Πράξεις για την Μακεδονία»

Με καθυστέρηση μηνών η διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εισήγαγε στο Περιφερειακό Συμβούλιο το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής

(2021-2024), καθώς και το πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών (αναπτυξιακό και τεχνικό, που περιλαμβάνονται σ αυτό, χωρίς τη δυνατότητα ουσιαστικής συζήτησης και γνωστοποίησης στους πολίτες, με εμφανή διάθεση να κρύψει τις ολιγωρίες της και την αδυναμία να παράγει ουσιαστικό έργο προς όφελος της κοινωνίας της Π.Κ.Μ.
Παρά τις θριαμβολογίες και τα επικοινωνιακά τεχνάσματα της διοίκησης του κ. Τζιτζικώστα θεωρούμε απαράδεκτο, να μην διεξάγεται η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη. Κατά τα λοιπά είμαστε η περιφέρεια της … «πληροφορικής και της καινοτομίας». (Σημ: Η συνεδρίαση έγινε με αποστολή e-mail των επικεφαλής των παρατάξεων προς τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου).
Στην ουσία του θέματος ως παράταξη αναδείξαμε το γεγονός ότι το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής (2021-2024) καθώς και το πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών (αναπτυξιακό και τεχνικό, που περιλαμβάνονται σ αυτό, συζητείται εκπρόθεσμα. Τονίσαμε, μάλιστα, ότι υπάρχουν ακόμη και λάθη σε υπολογισμούς ή και ανεπαρκείς καταχωρήσεις. Σημειώσαμε, ότι δεν υπάρχουν αντιστοιχήσεις με τα στοιχεία προηγούμενων προϋπολογισμών και καμία αξιολόγηση. Το πιο σημαντικό όμως, είναι ότι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθίσταται πλέον και επίσημα ελλειμματικός.
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, ότι πρώτα ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός, έχει διανυθεί το πρώτο τρίμηνο του 2020 και τώρα συζητούμε το τεχνικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι βέβαιο ότι θα υλοποιηθεί, με βάση την εμπειρία από τα προηγούμενα χρόνια και τις καθυστερήσεις που υπάρχουν. Γι αυτό και δεν υπάρχει ούτε αιτιολογική έκθεση, ούτε συγκριτική μελέτη αξιολόγησης και επιλογής των έργων και δράσεων και φυσικά απουσιάζει και οποιαδήποτε μελέτη κοινωνικών και οικονομικών επιδράσεων/επιπτώσεων. Μάλιστα δεν έχει προηγηθεί, καμία ουσιαστική, πέραν της τυπικής, διαβούλευση.

Διαβάστε τη συνέχεια της Περιφερ.-παρατ.-Πράξεις-Συνεδρίαση-Π.Σ.-6-04-2020(1)