Οι πολιτικοί έχουν ανοιχτά τα μάτια τους; – Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με την έρευνα του ΟΟΣΑ επτά στους δέκα Έλληνες (το 70,5%) θεωρούν ότι πολύ  δύσκολα μπορούν να καλύψουν τις δαπάνες τους, όταν το αντίστοιχο ποσοστό για τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ διαμορφώνεται στο 47,3%. Την ίδια στιγμή το 42,4% των Ελλήνων φοβάται ότι θα χάσει τη δουλειά του.

Γράφει ο συνεργάτης του Έμβολος δημοσιογράφος Δημήτρης Χριστούλιας

Για το 77% των Ελλήνων, η οικονομική ασφάλεια στα γηρατειά αποτελεί έναν από τους τρεις μεγαλύτερους μακροπρόθεσμους  κινδύνους για τους ίδιους ή τις οικογένειές τους. Πολύ υψηλό είναι και το μέσο ποσοστό στις 21 χώρες (72,1%). Οι άλλοι δύο μεγαλύτεροι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι για έξι στους δέκα τους Έλληνες είναι να μην αποκτήσουν τα παιδιά τους ευημερία.

Το 70% των Ελλήνων διαφωνούν με την άποψη ότι «η κυβέρνηση λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των πολιτών κατά τον σχεδιασμό και τις μεταρρυθμίσεις των κοινωνικών παροχών», έναντι μέσου όρου 61,1% στις 21 χώρες που έγινε η έρευνα. Το 73,2% των Ελλήνων διαφωνούν με την άποψη ότι «θα μπορούσαν να έχουν εύκολα πρόσβαση σε δημόσιες παροχές, αν τις χρειάζονταν».

Επίσης, το 82,1% των Ελλήνων  θεωρούν ότι δεν λαμβάνουν τις παροχές που θα έπρεπε, με δεδομένο το ύψος των φόρων που πληρώνουν ενώ το 77,8% πιστεύουν ότι άλλοι λαμβάνουν παροχές χωρίς να τις αξίζουν. Αυτά τα στοιχεία τα έχουν υπόψη τους οι πολιτικοί; Έχουν ανοιχτά τα μάτια τους για να δουν την πραγματικότητα;