«Όχι » από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο για τη glyphosate.- Της Ειρήνης Αιμονιώτη

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρεί ότι το δημόσιο συμφέρον για την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες ήταν μεγαλύτερο από το εμπορικό συμφέρον, σε μια απόφαση σχετικά με την ανανέωση της άδειας για τη glyphosate.

Γράφει η συνεργάτης του Έμβολος δημοσιογράφος Ειρήνη Αιμονιώτη

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ακύρωσε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), το οποίο είχε αρνηθεί το αίτημα ευρωβουλευτών, για πρόσβαση σε μερικές αδημοσίευτες μελέτες. Μελέτες σχετικά με τον κίνδυνο του καρκίνου που σχετίζονται με το glyphosate.

Μια νίκη για τους πράσινους ευρωβουλευτές

Οι τέσσερις Πράσινοι ευρωβουλευτές ζήτησαν πρόσβαση στα μέρη που σχετίζονται με το υλικό, τις πειραματικές συνθήκες τις μεθόδους και τις μελέτες για την καρκινογένεση του glyphosate, που ήταν αδημοσίευτα..

«Η αποκάλυψη των πληροφοριών σχετικά με τις εκπομπές στο περιβάλλον θεωρείται ότι αποτελεί ανώτερο δημόσιο συμφέρον σε σχέση με το συμφέρον που απορρέει από την προστασία των εμπορικών συμφερόντων». Ήταν η δήλωση του δικαστηρίου.

Το δικαστήριο θεωρεί ότι το ενδιαφέρον του κοινού για την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές στο περιβάλλον είναι να γνωρίζει όχι μόνο τι αναμένεται ή θα αναμένεται να κυκλοφορήσει στο περιβάλλον αλλά και να κατανοήσει πώς μπορεί να επηρεαστεί από τις εν λόγω εκπομπές.

Δύο μήνες για να αμφισβητηθεί η απόφαση

Η απόφαση μπορεί να αμφισβητηθεί εντός της προθεσμίας των δύο μηνών από την ΕΑΑΤ ή από την ομάδα Monsanto που προσχώρησε στην ευρωπαϊκή υπηρεσία στην υπόθεση αυτή, σύμφωνα με πηγή στο δικαστήριο.

Ο EFSA απάντησε λέγοντας ότι ήταν μια «σημαντική» απόφαση. Η απόφαση του Δικαστηρίου παρέχει καθοδήγηση στον EFSA και σε άλλα όργανα αρμόδια για την ερμηνεία της νομοθεσίας της ΕΕ, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του πρακτορείου με έδρα την Πάρμα (Ιταλία).

«Ως βιομηχανία, έχουμε δεσμευτεί εκ προθέσεως, το 2018, να δημοσιοποιήσουμε όλα τα δεδομένα ασφάλειας από μελέτες για να δείξει ότι δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένη στον στόχο αυτό», απάντησε από τη πλευρά του ο Graeme Taylor, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ζώνης της βιομηχανίας φυτοπροστασίας,(ECPA).

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της, για περισσότερη διαφάνεια στην αξιολόγηση του κινδύνου στην τροφική αλυσίδα, την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη έχουν βρεθεί πρόσφατα σε ένα συμβιβασμό που δεν έχει ακόμη επικυρωθεί.

Με την παρούσα πρόταση «όλες οι επιστημονικές μελέτες και οι πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις επιστημονικής αξιολόγησης του EFSA θα δημοσιοποιηθούν στο μέλλον προληπτικώς και αυτόματα νωρίς στη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου. «Δηλαδή χωρίς προηγούμενη αίτηση », δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ