Νέες πληρωμές 11 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία

Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

Το ποσό των 11.901.613,19 ευρώ πλήρωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό πιστώθηκε στους λογαριασμούς των 1.585 δικαιούχων από 14/03/2018 έως τις 15/03/2018.

 Οι ενισχύσεις αφορούν τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, καθώς και το Μέτρο 6 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για τους Νέους Αγρότες.