Ισχυρές επιδόσεις για τον ελληνικό τουρισμό – Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Ευοίωνες προδιαγράφονται για το 2019 οι προοπτικές και του ελληνικού τουρισμού, ο οποίος, παρά τις προκλήσεις στις οποίες καλείται να αντεπεξέλθει, φαίνεται ότι θα διατηρήσει τη δυναμική του.

Γράφει ο συνεργάτης του Έμβολος δημοσιογράφος Δημήτρης Χριστούλιας

Η δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων σε συνδυασμό με την ανάδειξη προορισμών που δεν είναι μέχρι σήμερα ευρέως δημοφιλείς αποτελούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ισχυροποίηση του ελληνικού τουρισμού, ο οποίος διατηρεί την ανταγωνιστικότητά του παγκοσμίως, με την απόδοσή του να βελτιώνεται σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα μεγέθη του τουρισμού για το 2018 αναμένεται να παρουσιάσουν άνοδο, με τις τουριστικές εισπράξεις να υπολογίζονται κοντά στα 16 δισ. ευρώ και τις αφίξεις, μαζί με τους ταξιδιώτες που ταξίδεψαν στην Ελλάδα με κρουαζιέρα, να προσεγγίζουν τα 33 εκατομμύρια.

Η αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος, που μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με τη διασύνδεση του τουρισμού με τον αγροδιατροφικό τομέα και τον πολιτισμό, καθώς και με τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελούν τα κλειδιά που θα διατηρήσουν τον ελληνικό τουρισμό ως έναν από τους κύριους αναπτυξιακούς παράγοντες της ελληνικής οικονομίας και για την επόμενη χρονιά. Η βελτίωση της αξιοποίησης του δυναμικού του και η βελτίωση του προϊόντος του θα ενισχύσουν την αξία του κλάδου και τη συμβολή του τόσο στο ΑΕΠ όσο και στην ανάπτυξη. Άλλωστε, μια πιο σαφώς διαρθρωμένη στρατηγική για τη διαχείριση της προέλευσης της ζήτησης, ώστε να αυξηθούν οι δαπάνες και η μέση διαμονή ανά επισκέπτη, θα αυξήσει επίσης την αξία του κλάδου, ο οποίος, πάντως, θα χρειαστεί κάποιες στρατηγικές προσαρμογές ώστε να ενδυναμώσει έτι περαιτέρω τη συμμετοχή του στην ελληνική οικονομία.