Η κατανομή εδρών στους Δήμους Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η κατανομή των εδρών για τους Δήμους Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας έχει ως εξής:

Δήμος Βέροιας

Δήμος Αλεξάνδρειας

Δήμος Νάουσας